Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje:

Badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów

Przeglądy pojazdów sprowadzonych zza granicy

Nabijanie numerów

Zmiana rodzaju pojazdu

Wydawanie zaświadczeń o dopuszczeniu do ruchu pojazdu typu „ SAM „oraz zabytkowych

Wydawanie zaświadczeń dla pojazdów do przeowzu towarów niebezpiecznych

 


rzeczoznawca
rzeczoznawca samochodowy